ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อณุภัทร รักมิตร (กบ)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น :
อีเมล์ : kranokpatrukmit@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ.วิลเลลอย แอนด์ บอค ( ประเทศไทย )จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จ.สระบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 ต.ค. 2557,11:29 น.   หมายเลขไอพี : 183.89.111.198


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล