ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ร้านค้าสวัสดิการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 300,000 บาท(งบประมา
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :