ข้อมูลนักเรียนชั้น ม.3
ข้อมูลนักเรียนชั้น ม.3/1
รายชื่อนักเรียน และ อีเมลล์
จำนวน 23 คน
 
1 6367 เด็กชายไทธนา  แก้วตูมตา thaitana.ke@obec.moe.go.th
2 6400 เด็กชายจักรพงษ์  แสนดวงดี  chakphong.sa@obec.moe.go.th
3 6402 เด็กชายธนภัทร  อินจรมณีรัตน์ tanapat.ain@obec.moe.go.th
4 6403 เด็กชายผดุงเดช  ฉวยกระโทก phdungdech.ch@obec.moe.go.th
5 6405 เด็กชายมงคล  กำจาย mongkol.kam@obec.moe.go.th
6 6406 เด็กชายณัฐพัฒน์  มัคพาล natthaphat.mak@obec.moe.go.th
7 6407 เด็กชายณัฐวุฒิ  มัคพาล natthawut.maka@obec.moe.go.th
8 6408 เด็กชายวุฒิพร  ร่มโพธิ์เย็น wutthiphon.ro@obec.moe.go.th
9 6409 เด็กชายศิริชัย  กองแก้วภูมิ sirichai.kon@obec.moe.go.th
10 6411 เด็กชายสุรชัย  เนตรเสนา surachai.ne@obec.moe.go.th
11 6413 เด็กหญิงกาญจนา  คำติ๊บ kanjana.kamt@obec.moe.go.th
12 6414 เด็กหญิงขวัญเรือน  บัวตูม kwanruen.ba@obec.moe.go.th
13 6415 เด็กหญิงธันยพร  ธุระกิจ thanyaporn.thu@obec.moe.go.th
14 6416 เด็กหญิงปิยนุช  อุประ piyanuch.aup@obec.moe.go.th
15 6417 เด็กหญิงภัณฑิรา  พรมศรี phanthira.pr@obec.moe.go.th
16 6418 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรศรี laphatrada.so@obec.moe.go.th
17 6419 เด็กหญิงสุฐิตา  แก้วแสง suthita.kaeo@obec.moe.go.th
18 6420 เด็กหญิงอภัสรา  อินโนนเชือก apusara.in@obec.moe.go.th
19 6421 เด็กหญิงออระรัตน์  สวยวิเศษ oorarat.su@obec.moe.go.th
20 6483 เด็กชายอัครชัย  บุตรเงิน aakrachai.bu@obec.moe.go.th
21 6491 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ก้อนมณี natnaree.konm@obec.moe.go.th
22 6492 เด็กชายธนพล  คีรี tanapol.ke@obec.moe.go.th
23 6621 นายนพีภัทร  ไผทรัตน์ napeepat.pa@obec.moe.go.th