ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

ข้าราชการครู

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

ฝ่ายบริหาร

-

2

2

ครู คศ.3

3

12

15

ครู คศ.2

3

5

8

ครู คศ.1

2

2

4

ครู

-

-

-

8

21

29

 

ลูกจ้างประจำ

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

ช่างสี ระดับ 3

2

-

2

2

-

2

 

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

ครูอัตราจ้าง (ครูต่างชาติ)

-

-

-

เจ้าหน้าที่ธุรการ

-

1

1

ครูพี่เลี้ยงฯ

-

1

1

-

2

2