ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายบุญช่วย พันธ์งาน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตประถมศึกษา
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายบุญช่วย พันธ์งาน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตประถมศึกษา สระบุรี มาให้ความรู้ด้านงานข่าวสารประชาสัมพันธ์ ให้กับคณะครู และนักเรียนทีมงานประช่าสัมพันธโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ขอขอบคุณยิ่ง
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,19:16   อ่าน 229 ครั้ง