ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผอ.ชวิศ จิตปุณยพงศ์ และคุณครูโรงเรียนสุธีวิทยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมโครงการ "โรงเรียนคุณธรรม สพ
ผอ.ชวิศ จิตปุณยพงศ์ และคุณครูโรงเรียนสุธีวิทยา
ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมโครงการ "โรงเรียนคุณธรรม สพฐ."
ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2561,16:16   อ่าน 438 ครั้ง