ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฎาคม 2561 คุณครูมยุรี บุญเพ็ง คุณครูจีรนันท์ ทาแก้ว และคุณครูธิต
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฎาคม 2561
คุณครูมยุรี บุญเพ็ง คุณครูจีรนันท์ ทาแก้ว และคุณครูธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
เข้ารับการอบรม “การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) บูรณาการร่วมกับชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ณ จังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2561,09:37   อ่าน 216 ครั้ง