ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเรานะคะ
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
ปรับปรุงภายในห้องเรียน และปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ร่วมทำบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา)เลขที่บัญชี  ๑๑๕-๓-๓๘๑๑๙-๒
โทร ๐๘๓-๙๒๑-๑๐๐๒  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2562,18:40   อ่าน 256 ครั้ง