ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นายสุนทร พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มงานอนามัยโรงเรียนมอบเอกสารและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)
นายสุนทร  พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มงานอนามัยโรงเรียนมอบเอกสารและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) แก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2564,15:01   อ่าน 21 ครั้ง