ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นายสุนทร พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายบริหารโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ายสุนทร  พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายบริหารโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2564,15:16   อ่าน 21 ครั้ง