ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นายสุนทร พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา เป็นประธานเปิดการสอบการนำเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนแผนการเรียนทวิศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
นายสุนทร พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา เป็นประธานเปิดการสอบการนำเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนแผนการเรียนทวิศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,11:07   อ่าน 17 ครั้ง