ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนิตยา แรตไธสง ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้าน“นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice )”ยินดีด้วยนะคะ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนิตยา แรตไธสง ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้าน“นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice )”ยินดีด้วยนะคะ
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2564,17:15   อ่าน 25 ครั้ง