ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง“นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice )”
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง“นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice )”
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2564,17:17   อ่าน 21 ครั้ง