ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการบูรณาการจัดทำแผนในระดับพื้นที่ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมอำเภอเสาไห้และจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2565
นางสาววรรณภา ศิริกุล และนางสาววราภรณ์ สมบูรณ์ศิลป์ ครูโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ร่วมกับผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชน เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการบูรณาการจัดทำแผนในระดับพื้นที่
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมอำเภอเสาไห้และจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2565
 
 

โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565,08:56   อ่าน 75 ครั้ง