ภาพกิจกรรม
นางสุวรรณี พจน์ไพเราะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอเสาไห้ส่วนราชการ ครูผู้สอน และสถานศึกษา
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565
นางสุวรรณี พจน์ไพเราะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอเสาไห้ส่วนราชการ ครูผู้สอน และสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,10:46   อ่าน 56 ครั้ง