ภาพกิจกรรม
นายสุนทร พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา พร้อมด้วยนางสาวอิศราภรณ์ ปินธง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมงานลอยกระทงร่วมกับชุมชน ณ วัดพะเยาว์
นายสุนทร พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา พร้อมด้วยนางสาวอิศราภรณ์ ปินธง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมงานลอยกระทงร่วมกับชุมชน ณ วัดพะเยาว์ ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม เป็นผู้จัดงานลอยกระทงและนนายไพรัตน์ วงษ์นายะ นายดกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,10:58   อ่าน 86 ครั้ง