ภาพกิจกรรม
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ผ่านการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ประจำปี พ.ศ. 2565 กลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ผ่านการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ประจำปี พ.ศ. 2565
กลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,08:01   อ่าน 51 ครั้ง