ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมสอบ พร้อมกันนี้ นายสุนทร พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ให้แก่นักเรียนที
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมสอบ พร้อมกันนี้ นายสุนทร พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ให้แก่นักเรียนที่สอบผ่านในปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,08:04   อ่าน 75 ครั้ง