ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวัน ครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทอง
ศิลปะ - ทัศนศิลป์  การแข่งขันภาพไทยประเพณี ม.1 - ม.3
    เด็กชายชัยพร  ขุนพักต์  ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง 
    ครูผู้ฝึกซ้อม  นายปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี
ศิลปะ - ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1 - ม.6
  เด็กชายปฎิภาณ สุโนภักดิ์
  เด็กชายพีรพัฒน์ ชาญกิจโกศล
  นางสาวมุฑิตา บัวหลวง
  เด็กชายวรานนท์ ธรรมหนองพอก
  เด็กชายศุภชัย ชาญเกษม
  เด็กชายศุภสิทธิ์ ทีพันดุง
  เด็กชายอดิศร หวังปรุงกลาง
  นายอนุชา ศรีวิชัย
  เด็กชายอภิชาญ ทรงวิศิษฎ์
  นายอันดา แช่มบุรี
  เด็กหญิงอุไรรัตน์ สาระนิต
  ครูผู้ฝึกซ้อม
  นายไพศาล แก้วจีน 
  นางสาวพิมพ์ ชุ่มเพ็งพันธ์
  นายชัชวาล  สาธารณะ
เรียนร่วม - ศิลปะ
  นายอาทิตย์ อุทัยรัตน์
 ครูผู้ฝึกซ้อม
  นางมยุรี บุญเพ็ง
  นางสาวสุภาาวดี ทองฟัก


โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2558,00:00   อ่าน 675 ครั้ง