ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     รับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ป.6  วันที่ 28 มีนาคม - 28 เมษายน 2559
     สอบ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.30 น.
     มอบตัว วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
     รับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ม.3 วันที่ 28 มีนาคม -28 เมษายน 2559
     สอบ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคมคม 2559 เวลา 09.00-12.30 น.
     มอบตัว วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น.

หมายเหตุ 
นักเรียนสามารถรับใบสมัคร กรอกใบสมัครและรับระเบียบการได้ที่โรงเรียน (แต่งกายชุดนักเรียน)

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. สำเนาใบ ปพ.1 (จบชั้น ป.6 , จบชั้น ม.3)
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนผู้สมัคร
3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา และ ผู้ปกครอง (กรณีไม่อยู่กับบิดา มารดา)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร  089 900 7232


  

โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 853 ครั้ง