ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เปิดภาคเรียน สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

-ตรวจความพร้อมทุกด้าน
-พบที่ปรึกษา
-รับตารางเรียน
-ปฐมนิเทศ
-รับอุปกรณ์การเรียน
-เลิกเรียนตามปกติ

หมายเหตุ การแต่งกายชุดนักเรียน
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2559,11:30   อ่าน 527 ครั้ง