ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
1. เด็กชายนพรัตน์    วันศรี
อาจารย์ผู้ฝึกสอน  นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2558,07:03   อ่าน 607 ครั้ง