ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
1. เด็กชายนำชัย    แสนลา
อาจารย์ผู้ฝึกสอน  นางมยุรี  บุญเพ็ง
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2558,07:07   อ่าน 620 ครั้ง