ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
1. นายอาทิตย์    อุทัยรัตน์
อาจารย์ผู้ฝึกสอน  นางมยุรี  บุญเพ็ง
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2558,07:18   อ่าน 653 ครั้ง