ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
1. เด็กชายสุภโชค    ผามบุญ
2. นายรัฐพงค์    จันทรีย์
อาจารย์ผู้ฝึกสอน 
1. นางมยุรี    บุญเพ็ง
2. นางสาวสุภาวดี    ทองฟัก
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2558,07:23   อ่าน 725 ครั้ง