ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครเข้าเรียน ม.4/ปวช. หลักสูตรคู่ขนาน 3 หลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ไฟฟ้ากำลัง/บัญชี ด่วน!
       ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  เปิดหลักสูตรคู่ขนานกับ  วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  ในชั้น ม.4  จำนวน  3  หลักสูตร  คือ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / ไฟฟ้ากำลัง / บัญชี  เรียนสัปดาห์ละ  2  วัน ที่โรงเรียนโคกกระท้อน  โดยอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  ค่าลงทะเบียนภาคเรียนละ  400  บาท 
      จบ ม.6  จะได้วุฒิ ปวช.  อีกหนึ่งวุฒิ
       สมัครได้ที่ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียน  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึง  วันที่  30  เมษายน  2558
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2558,06:30   อ่าน 1104 ครั้ง