ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 (อ่าน 607) 24 ก.พ. 58
ผลการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 (อ่าน 679) 24 ก.พ. 58
ผลการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 (อ่าน 645) 24 ก.พ. 58
ผลการการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 625) 24 ก.พ. 58
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 (อ่าน 562) 24 ก.พ. 58
นโยบายปลอดการอ่านไม่ออก ของกระทวงศึกษาธิการ ที่ครูต้องควรทราบ (อ่าน 553) 13 ม.ค. 58
เกณฑ์วิทยะฐานะใหม่ (อ่าน 612) 13 ม.ค. 58
"สะพานเชื่อมปัญญา" โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพิ่มความสะดวกแก่ครูและนักเ (อ่าน 766) 24 พ.ย. 57
แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง (อ่าน 1140) 17 ก.ค. 57
แบบบันทึกการนิเทศ ติดตาม การยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 778) 17 ก.ค. 57
โรงเรียนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ จากเดิมหมายเลข 036-301023 เป็น 089-9007232 โทรสาร 036-301307 (อ่าน 625) 25 ธ.ค. 56