ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2562,22:26  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทองโครงงานภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลาย (Work Shop , Project work)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุราพร เข็มพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2558,10:44  อ่าน 1034 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางยุพดี ไพรวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,21:34  อ่าน 1012 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุราพร เข็มพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2556,15:09  อ่าน 834 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : English camp ครู
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุราพร เข็มพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2556,14:15  อ่าน 911 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง หนังสือเล่มเล็กระดับมัธยมศึกษา ระดับภูมิภาค
ชื่ออาจารย์ : นายธิรนันท์ ชมวนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2556,16:20  อ่าน 1047 ครั้ง
รายละเอียด..