ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่การพัฒนานวัตกรรม “สร้างสรรค์นักเรียนคุณธรรมด้วย KRATORN Model” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2565,21:09  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.1
ชื่ออาจารย์ : นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2565,00:17  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,11:43  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา2565
ชื่ออาจารย์ : นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,11:36  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มรภ.สวนสุนันทา
ชื่ออาจารย์ : นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,11:35  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลการนำเสนอนวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพฐ. ปีพ.ศ.2563
ชื่ออาจารย์ : นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,11:33  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ปีพ.ศ.2563
ชื่ออาจารย์ : นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,11:30  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ปีพ.ศ.2562
ชื่ออาจารย์ : นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,11:30  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,11:29  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีแห่งแผ่นดิน
ชื่ออาจารย์ : นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,11:27  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..