ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายภรัญญู อินทกนก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,15:22  อ่าน 37 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นายภรันยู อินทกนก
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 568.14 KB

โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,15:22   อ่าน 37 ครั้ง