ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญณัฐช์ ทองฟัก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,22:20  อ่าน 46 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางสาวธัญณัชฐ์ ทองฟัก
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 479.93 KB

โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,22:20   อ่าน 46 ครั้ง