ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสุวรรณี พจน์ไพเราะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2563,14:08  อ่าน 30 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางสุวรรณี พจน์ไพเราะ
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 392.83 KB

โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2563,14:08   อ่าน 30 ครั้ง