ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางยุพดี ไพรวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : yupadee_p@hotmail.com
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2563,14:13  อ่าน 29 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางยุพดี ไพรวรรณ์
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2563,14:13   อ่าน 29 ครั้ง