ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสุนทร พริกจำรูญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,08:48  อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม International Scout Jamboree 2015 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ)
รายละเอียดผลงาน
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม International Scout Jamboree 2015 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ)
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,08:48   อ่าน 12 ครั้ง