ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสุนทร พริกจำรูญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,08:49  อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรสร้างสรรค์ การประกวดสื่อและนวัตกรรม ระดับชาติ ประจำปี 2559 (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย)
รายละเอียดผลงาน
รางวัลเกียรติบัตรสร้างสรรค์ การประกวดสื่อและนวัตกรรม ระดับชาติ ประจำปี 2559 (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย)
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,08:49   อ่าน 11 ครั้ง