ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสุนทร พริกจำรูญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,08:50  อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Thailand-Wisconsin International Sunrise Program ประจำปี 2558-2559 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา)
รายละเอียดผลงาน
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Thailand-Wisconsin International Sunrise Program ประจำปี 2558-2559 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา)
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,08:50   อ่าน 11 ครั้ง