ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสุนทร พริกจำรูญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,08:50  อ่าน 10 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิทยากรลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 คณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 (สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ)
รายละเอียดผลงาน
วิทยากรลูกเสือ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  คณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 (สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ)
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,08:50   อ่าน 10 ครั้ง