ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสุนทร พริกจำรูญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,08:50  อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ STEP Camp ตามกรอบความร่วมมือ CSEP ไทย-สิงคโปร์ ประจำปี 2560-2561 (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
รายละเอียดผลงาน
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ STEP Camp ตามกรอบความร่วมมือ CSEP ไทย-สิงคโปร์ ประจำปี 2560-2561 (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,08:50   อ่าน 12 ครั้ง