ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสุนทร พริกจำรูญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,08:51  อ่าน 17 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ รางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 , 2561 , 2562
รายละเอียดผลงาน
ที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ รางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 , 2561 , 2562
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,08:51   อ่าน 17 ครั้ง