ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสุนทร พริกจำรูญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,08:51  อ่าน 29 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิทยากรติวโอเน็ต เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโพซอ จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี
รายละเอียดผลงาน
วิทยากรติวโอเน็ต เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโพซอ จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,08:51   อ่าน 29 ครั้ง