ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสุนทร พริกจำรูญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,08:51  อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิทยากรรายวิชาคณิตศาสตร์ โครงการ DLTV ประจำปี 2563 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
รายละเอียดผลงาน
วิทยากรรายวิชาคณิตศาสตร์ โครงการ DLTV ประจำปี 2563 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,08:51   อ่าน 28 ครั้ง